Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SEVERA, Petr
Konventní kostel Narození Panny Marie v areálu premonstrátského kláštera v Želivě. Příspěvek k obnově interiéru a restaurování vnitřního vybavení – hlavního oltáře, varhan a dalšího mobiliáře jako součásti komplexní obnovy


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 6, str: 728–732
Rubrika: Různé
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7406

Klíčová slova: památková obnova – restaurování

Lokality: Želiv, klášter


Návrat zpět