Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

GAŽI, Martin
Břetislav Štorm – katolický intelektuál poválečným památkářem


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 6, str: 656–666
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7396

Studie sumarizuje myšlenkovou cestu katolicky orientovaného vzdělance, literáta, publicisty, výtvarného umělce, architekta a heraldika Břetislava Štorma (1907–1960) k „lidově demokratickému“ konceptu památkové péče, uplatňovanému v Československu po druhé světové válce. K přemýšlení o kulturním dědictví Štorma přivedly tři zásadní podněty: kritika úpadku liturgického umění spojená s praktickou snahou o jeho nápravu, kritika přebujelého odbornictví, které nedovoluje vnímat historické artefakty v jejich bytostném rozměru, a kritika moderního způsobu života včetně novodobého umění, zejména architektury, odvracející se od osvědčených materiálových řešení i technologií. Ve své umělecké tvorbě i publicistice se vymezoval proti dobově rozšířené rezignaci na duchovní univerzalitu, tradiční řemeslnou poctivost i základní „účelnost“ věcí. Studie se mimo jiné věnuje Štormovým názorům na úpravu ikonických pražských památek výrazně poničených ve válečné době (Staroměstská radnice, emauský klášter). //
Památkářské profesi se Štorm začal soustavně věnovat až poté, co byl na podzim roku 1945 zaměstnán na Ministerstvu techniky a zejména od února 1947, kdy byl ustanoven místopředsedou Národní kulturní komise. Zásadně tehdy revidoval své předválečné principiální odmítání kulturního centralismu. Na Štormův popud se v padesátých letech 20. století zahájily některé rozsáhlejší opravy a stavební zásahy na nejpostiženějších hradech a zámcích, které Národní kulturní komise vyvolila mezi „stavební památky první kategorie“ vhodné k provozování v rámci turistického ruchu (zejména Švihov, Kost, Blatná, Horšovský Týn, Pernštejn, Jemniště, Roudnice nad Labem, Jindřichův Hradec, Mělník, Náchod, Boskovice a Chlumec nad Cidlinou). Na některých z nich se sám projekčně podílel. Hluboce byl zklamán z procesu decentralizace památkové péče, který vedl k vydáním zákona č. 22/1958, o kulturních památkách. //


Klíčová slova: Břetislav Štorm – dějiny památkové péče – Emauzy – správa památkových objektů


Návrat zpět