Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ZEMAN, Jaroslav
Nemocnice na kraji města: druhý život avantgardy


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 5, str: 581–590
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7380

Významná část výstavby před rokem 1989 se nesla nejen ve znamení budování sídlišť, ale také zdravotnických staveb. Nebývalý rozvoj této oblasti ve 2. polovině 20. století zapříčinil, že Československo disponovalo v rámci střední Evropy dokonce nejhustší plánovitě rozmístěnou sítí zdravotnických zařízení na počet obyvatel. Nemocnice v České Lípě (1976–82) náleží k nejvýznamnějším realizacím pionýra československé avantgardy, Víta Obrtela. Její výstavba souvisí s celkovou regulací města v návaznosti na značný nárůst počtu obyvatel v rámci rozvoje uranového průmyslu. Výstavba měla být provedena jako jeden investiční celek, nicméně z hospodářských důvodů byla nakonec rozdělena do tří etap. Původně byla plánována jako nemocnice I. typu, ale již v průběhu stavby byl stavební program upraven na nemocnici II. typu. Českolipská nemocnice představuje logické završení Obrtelovy osobité tvorby a zároveň dokladem toho, že i zprůmyslněná a typizovaná architektura pod taktovkou zkušeného a výtvarně nadaného tvůrce disponuje nezpochybnitelnými kvalitami. Spolu s pozoruhodným souborem staveb libereckého sdružení SIAL tak patří k nejhodnotnějším příkladům architektury 2. poloviny 20. století nejen na Českolipsku, ale i v širší oblasti severních Čech.

Klíčová slova: Česká Lípa – nemocnice – poválečná architektura – meziválečná avantgarda – Vít Obrtel

Lokality: Česká Lípa


Návrat zpět