Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HORÁČEK, Michal
Deset komínů benešovského pivovaru a sladovny. Komín jako symbol, nebo jako funkční část provozu?


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 5, str: 563–571
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7378

Když se řekne pivovar, většina lidí si pravděpodobně automaticky vybaví hvozdový komín. Hvozdové komíny patří mezi nejspecifičtější solitéry mezi stavbami továrních komínů, nejen svým zakončením, ale i unikátním způsobem umístění a funkčnosti. Pivovary jsou ovšem stavby, v jejichž areálech můžeme najít i řadu jiných továrních komínů všech typů, velikostí i využití. Ty se v kombinaci s hvozdovým komínem staly v průmyslovém období typickou součástí pivovarských areálů. //
Předkládaný příspěvek přináší případovou studii, které jako objekt zájmu posloužil areál pivovaru a sladovny v Benešově. Podnik původně vznikl jako samostatná sladovna, která byla po pár letech provozu částečně přeměněna na pivovar. Později při ní byl zřízen další pivovar, který také částečně využil některé její prostory. Ještě později vznikla v sousedství sladovny samostatná novostavba třetího pivovaru a sladovna byla následně rozšířena zpět do původní velikosti. //
Díky komplikovanému vývoji pivovaru a sladovny můžeme v jejich areálu postupně napočítat celou desítku továrních komínů, sloužících delší či kratší čas nejrůznějším provozním úsekům výroby, včetně jednoho zcela unikátního případu. Příspěvek propojuje obecné hledisko zkoumání vývoje továrních komínů u nás i jejich konkrétní uplatnění v jednotlivých úsecích provozu pivovarů a sladoven. Zároveň přináší i zamyšlení nad rolí komínů jako součásti průmyslových areálů a odrazu jejich provozu v dlouhé časové proměně. //
Z původní samostatné sladovny se dodnes dochovaly dva hvozdové komíny. Jeden stále funkční a opakovaně přestavovaný až do současné podoby z 50. let 20. století, druhý zakonzervovaný v torzu v podobě z 80. let 19. století. Komín nad někdejší kotelnou byl zbořen již na začátku 20. století. Unikátní komín nad kotelnou dvojice starších pivovarů vybudovaných dočasně částečně v prostorách sladovny existoval pouze asi 25 let. Vznikl využitím spalinového kanálu jednoho v té době zrušeného hvozdu a jeho novým prolomením v klenbě a nízkým komínovým zakončením. //
Po vzniku nového pivovaru v roce 1897 získal areál novou dominantu v podobě vysokého továrního komínu nad jeho kotelnou. V provozu zůstal až do roku 1924, kdy byl pro stále se zvyšující nároky na kapacitu a tah nahrazen moderním a vyšším komínem. Ten zůstal v provozu dodnes. Původní varna pivovaru s přímým otopem měla odvod spalin z topeniště řešený dvojicí komínů prolamujících hřeben střechy nad varnou. Po roce 1915 byly s přechodem na nepřímý parní otop odstraněny. Poslední dva tovární komíny v areálu souvisely se stavbou dvojice strojních požahoven. Oba komíny byly později sneseny, ten novější po definitivním opuštění používání dřevěných sudů v pivovaře. //
Z deseti továrních komínů v areálu pivovaru a sladovny dnes existují pouze tři, z nichž dva stále slouží původnímu provozu. Skutečnost ztráty hned sedmi komínových staveb souvisejících s provozem pivovaru a sladovny v kombinaci s dochováním dvojice provozovaných komínů přináší otázku, zda komíny jsou jako součást fungující průmyslové stavby více svědky jejího vývoje a historie a bylo by správné je zachovávat, či jsou naopak svědky její provozní modernizace a logicky se mění a mizí společně s tím, jak se mění a modernizuje její provoz. Odpověď na tuto otázku leží zřejmě někde uprostřed. Faktem zůstává, že pivovar a sladovna jsou se svými komíny od roku 1872 jedním ze symbolů města Benešova, který se za tu dlouhou dobu sice ve svých vertikálách mnohokrát proměnil, ale neztratil nic ze svého výrazu ani funkce. //


Klíčová slova: Pivovar – sladovna – tovární komín – průmysl – historie – Benešov

Lokality: Benešov


Návrat zpět