Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VONKA, Martin
Transformace továrních komínů od funkčních staveb k významným symbolům průmyslové revoluce


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 5, str: 556–562
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7377

Plíce továrny, totemy dělníků, čadící sloupy, stožáry práce. To všechno byly a jsou tovární komíny. Ačkoliv by se daly tovární komíny vnímat jako utilitární, ryze funkční a špinavé stavby, můžeme na ně nahlížet i z jiného úhlu. Tovární komíny se v průběhu průmyslové revoluce staly sebevědomými stavbami, které jako zdobná dominanta urbanizované krajiny poukazovaly na úroveň rozvoje daného místa. //
Tovární komíny byly určené pro plnění dvou základních funkcí – poskytování tahu a odvádění zplodin do výšky pro zajištění dobrého rozptylu. Komíny tak byly konstruovány na základě funkčních požadavků, přičemž tyto fyzikální, statické, konstrukční a ekonomické zákonitosti jim daly typický tvar samostatně stojící kónické trubky. Při stavbě prvních komínů ze zdiva a případně kamene v době od 17. do počátku 19. století nehrálo estetické hledisko roli, komíny byly realizovány bez nadměrné ornamentálnosti a nezdobná, strohá konstrukce představovala jejich holou funkční podstatu. Není tak divu, že se v Anglii na počátku průmyslové revoluce díky bezmezně kouřícím trubkám vžilo přirovnání „být ošklivý jako komín“. //
I přes čistě pragmatický účel jsou ale zděné komíny velice zajímavé svou evoluční historií. Navzdory svému naprosto utilitárnímu využití představují širokou plejádu forem, tvarů a velikostí. Je zajímavé sledovat, jak se vyvíjela jejich struktura, jak se vylepšovala jejich estetická stránka, architektura, jak se komíny stávaly krásnými, obdivovanými chloubami továrníků, nebo naopak nepotřebnými a demolovanými. Stavba komínů se stala zcela novým oborem, do kterého bylo zapojeno široké spektrum odborníků z různých odvětví vědy a techniky. //
Již od poloviny 19. století můžeme zaznamenat cílenou snahu stavět komíny v určité umělecké formě tak, aby se do detailu propracovaná vertikála stala kvalitní součástí urbanizované krajiny a vhodně reprezentovala a demonstrovala významný status továrníka. Je zřejmé, že řada továrníků chtěla komín, který bude spíše předmětem zájmu a obdivu než trnem v oku. Proti hlasům, že jsou komíny „vrcholně hnusné a vypadají jako prodloužené a zúžené krky podzemních příšer prostrčené půdou, aby mohly vydechnout svůj smrdutý a nepřirozený dech“, se jednoznačně muselo bojovat kvalitní architekturou. //
Komíny si prošly několika mezníky. Nejprve stály u zrodu masivního technického a průmyslového rozvoje, postavení továrního komína viditelně upozornilo na faktický přerod manufaktury v tovární velkovýrobnu, pak, a to po velice dlouhou dobu, byl komín ukazatelem prosperity a blahobytu, ale zároveň i nevítaným společníkem, který citelně obtěžoval své okolí kouřem. V dobách hospodářské krize zase svojí nečinností naznačoval úpadek a bídu. Během válek nechtěně hlásal, zde je továrna, zde bombardujte. A od druhé poloviny 20. století je zase ekologickou hrozbou. //
Konec zděných továrních komínů na našem území definitivně přišel v 80. letech 20. století, přičemž poslední byl postaven v areálu domažlického pivovaru v roce 1984. Dnes jsou zděné tovární komíny překonané a ve své tradiční podobě zbytečné. Podnikatel, který dnes potřebuje komín, zvolí praktické ocelové nebo železobetonové konstrukce. //
Staré zděné komíny dnes již ale většinou neotravují své okolní prostředí černým dýmem, spíše jen jako abstinující nekuřáci společně se svými továrnami němě sledují zánik či transformaci konvenčních průmyslových odvětví. Éra továrních komínů sice ještě neskončila, ale ta stará a krásná mistrovská díla jsou svědky historického mezníku, kdy se již nefunkční stavby postupně stávají nedílnou součástí naší historie a posouvají se do roviny symbolické. //
Na našem území stálo historicky několik desítek tisíc zděných továrních komínů. Dodnes se jich dochovalo něco přes tři tisíce a odhadem nadpoloviční většina je již odstavená a bez původní funkce. Jen za posledních deset let bylo zbořeno minimálně 350 zděných komínů, přičemž s ohledem na jejich hodnoty lze některé z demolic považovat za promarněné šance. //
Tovární komíny jsou pro industriální dědictví důležitým tématem. Jsou autentickými svědky naší průmyslové podnikavosti, technického rozvoje a blahobytu. Během posledních staletí se významným způsobem propsaly do panoramatu našich obcí, měst a krajiny. Komín umí výrazně poukázat na minulost daného místa, je podstatným topografickým prvkem na horizontu urbanizovaného prostoru. Jsou to stavby, které se staly technickými ikonami pokroku a přerostly v symboly se silným potenciálem připomínat jednu významnou éru lidstva. //


Klíčová slova: Tovární komín – průmysl – dějiny – hodnoty – landmark


Návrat zpět