Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HÁJEK, Karel
Železnice a krajina


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 5, str: 546–549
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7375

Železnice ve svém bezmála dvě století dlouhém vývoji významně ovlivnila vzhled moderní kulturní krajiny. Rozsáhlé terénní úpravy a inženýrské stavby vtiskly nezaměnitelný krajinný ráz těmto novodobým liniovým stavbám. Také jejich uplatnění v intravilánu měst a obcí je určující pro charakter urbanizace druhé poloviny devatenáctého století. //
Historické dopravní stavby, ať už silniční nebo vodní, se v krajině uplatňují poměrně málo. Železnice je jejich opakem. Co největší poloměry oblouků pro směrové vedení trasy a výškové vedení trasy v konstantním spádu vyvolalo potřebu budování množství umělých staveb železničního spodku. Snaha o využití příznivých sklonových podmínek vedla k navrhování železnice v údolní trase v souběhu s vodním tokem. Vzhledem ke geomorfologii bylo třeba hledat způsoby navrhování umožňující vedení železnice i hornatým územím. Výškově náročná trasa je rozvinuta jako svahová prostřednictvím množství směrových oblouků s využitím umělých staveb železničního spodku a vložením mostních staveb pro překročení terénních nerovností. V případě spíše ojedinělých tras vedených po náhorní rovině, se uplatňují rozsáhlá přemostění širokých a hlubokých údolí. S rozvojem stavitelských možností jsou stále častěji budovány tunely umožňující překonat i výrazné terénní překážky. //
Při umístění nádraží ve větší vzdálenosti od zástavby přebírá spojnice nádraží a města úlohu nové městské radiály a určuje směr dalšího rozvoje sídla. V její blízkosti jsou zakládány nové obytné celky i průmyslové závody. Postupným rozvojem urbanizace měst se nádraží postupně dostávají z poloh mimo město do jeho širšího centra. Trasa železnice může dnes být bariérou, bránící dalšímu rozšiřování města. Přesto tvoří nedílnou součást urbanizované krajiny a její místo v dopravní soustavě je nenahraditelné. //
Uvedené příklady historických železničních staveb dokládají vliv železnice na rozvoj urbanizovaného prostoru a kulturní krajiny druhé poloviny devatenáctého století. //


Klíčová slova: železnice – dopravní stavby – inženýrské stavby – nádraží – krajina


Návrat zpět