Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KUČOVÁ, Věra
Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 5, str: 505–514
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7371

Industriální dědictví vytváří obraz a doklady specifických typů kulturní krajiny. Toto hmotné dědictví a jím definované rozsáhlé průmyslové krajiny přitom doslova mizí před očima, výrobní celky určující kdysi obraz míst se právě v současnosti nacházejí za limitem možné záchrany nebo jsou i předmětem organizované likvidace. Hledání a pojmenování hodnot a významu průmyslových krajin musí být činností systematickou, vědeckou a motivovanou. //
Přestože přední odborníci na daný segment kulturního dědictví jsou dlouhodobě velmi aktivní, Česká republika jako celek bohužel v oblasti průmyslového dědictví nemá mnoho úspěchů. Téma průmyslových, zejména těžebních krajin a jejich reliktů je přitom právě pro Českou republiku jako zemi s velkou průmyslovou tradicí velmi významné. //
Článek obsahuje souhrn argumentů a referenčních odkazů pro posílení zájmu o dědictví průmyslu v krajině. Zaměřuje se na mezinárodní metodické dokumenty a vybrané práce významných evropských specialistů na toto téma. Přináší paralely s praxí v českých zemích a otevřeně poukazuje na negativní situaci a rychlý zánik velkých areálů, včetně nedostatečné dokumentace jejich podoby a hodnot. Poukazuje také na nedávno získané poznatky z Norska, kde bylo vytipování a regenerace dokladů velkých areálů spoluvytvářejících národní identitu předmětem vládních rozhodnutí, na jejichž základě jsou vybrané celky obnovovány. //


Klíčová slova: průmyslová krajina – industriální dědictví – kulturní krajina – památková péče


Návrat zpět