Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ČERVINKA Josef
Zhodnocení restaurování mozaikové podlahy minaretu v Lednici s přihlédnutím k transferům mozaiky na synagoze v Čáslavi a Mohyle míru v Praci


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 3, str: 294–302
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7336

Článek popisuje restaurátorský zásah na mozaikových podlahách minaretu v parku státního zámku Lednice včetně souvisejících technologických problémů. Transfer podlahové mozaiky je konfrontován s transfery skleněné mozaiky ze synagogy v Čáslavi a skleněné mozaiky v Mohyle míru. Transfer mozaikových podlah v minaretu lednického zámku, které jsou původní součástí stavby, vzešel z požadavku na statickou stabilizaci objektu a zasáhl do podoby interiéru 8 místností, kde byla zvýšena podlaha o statickou železobetonovou desku a sendvič transferovaných dílců propisujících se svým rastrem v ploše podlahy. Samotné benátské teraco bylo ztenčeno na vrstvu s mozaikou na povrchu a ztratilo tak charakteristickou mocnost a fyzikální vlastnosti, pro které bylo používáno. Proti tomu situace transferu mozaiky v Čáslavi pracovala s artefaktem doplněným do stavby v období, kdy výrazně změnila svou funkci z náboženského prostoru zaniklé komunity na městský kulturní prostor. Transfer reagoval na další změnu funkce v souvislosti s obnovou původní podoby objektu na památník zaniklé komunity. Mozaika byla na budově vytvořena druhotně a po transferu našla nové uplatnění ve veřejném prostoru, kam se významově hodí lépe než na místo svého vzniku. Při transferu a zpětném osazení mozaiky v Mohyle míru se jednalo o dílo tvořící intaktní součást interiéru stavby stejně jako u podlah v minaretu. V obou případech bylo důvodem transferu technické zajištění objektu a obě díla byla transferována dvakrát. Důvodem druhého transferu mozaikových podlah byl nezdařilý a nedokončený transfer první, který svými technickými vlastnostmi nedovoloval užívat památku pro běžný návštěvnický provoz. U mozaiky z Mohyly míru souvisel druhý transfer s předchozí neúspěšnou sanací objektu, kdy došlo k prvnímu transferu. Opakovaný transfer s sebou přinesl i otázky reverzibility, neboť jeho úspěch byl do určité míry závislý na reverzibilitě použitých technologií při předchozím restaurování. Pokud by v Mohyle míru byly mozaiky ponechány na svém místě bez transferu a sanace zdiva za nimi, bylo pravděpodobné jejich poškození. To platí i u podlah minaretu s tím rozdílem, že statické zajištění stavby mohlo být provedeno jiným, méně invazivním způsobem.

Klíčová slova: benátské teraco; mozaika; restaurování; reverzibilita; transfer

Lokality: Lednice (okres Břeclav), minaret


Návrat zpět