Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HRADIL Daniel; HRADILOVÁ Janka; ROHANOVÁ Dana; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdaléna; POSPÍŠILOVÁ Eva
Materiálový výzkum středověkých skleněných mozaik v Malborku a Kwidzynu


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 3, str: 286–293
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7335

Po krátkém úvodu, který čtenáře seznámí s historickými souvislostmi vzniku těchto mimořádných středověkých děl, se příspěvek zaměřuje na materiálové a technologické znaky, které by mohly prokázat dílenskou souvislost mezi středověkými mozaikami v Praze (mozaika Posledního soudu) a v Polsku (socha malborské Madony a mozaika sv. Jana v Kwidzynu). Vedle odlišností vizuálních (v barevnosti, velikosti, tvarosloví, sledu a skladby tesser, opracování materiálů, stavu zachování) je detailně rozpracováno složení skla, odkud lze odvodit i možnou skladbu sklářského kmene. Dále je pozornost věnována průkaznosti charakteristických přísad, které mají mimořádnou důležitost z pohledu datace nebo procesů degradace tesser (například kostní popel). Výsledky získané pokročilými analytickými technikami, kombinujícími současně tři metody prvkové analýzy s různými detekčními limity (XRF, SEM-EDS, LIBS), jsou interpretovány v historickém kontextu středoevropské sklářské tradice a také (především) v kontextu tradice výroby a zpracování mozaikových skleněných tesser v období evropského středověku. Severně od Alp se nenacházejí jiná srovnatelná díla, proto jsou možnosti komparací značně omezené. //

Klíčová slova: středověká mozaika, malborská Madona, materiálová analýza, neinvazivní metody, degradace skla

Lokality: Malbork (Polsko); Kwydzin (Polsko)


Návrat zpět