Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena
Mozaiky v památkové péči z pohledu restaurátora v 21. století se zaměřením na problematiku metodologie transferů muzívních děl


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 3, str: 265–274
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7333

Tento příspěvek shrnuje praktické zkušenosti a teoretické poznatky autorky týkající se metodologie transferování specifické techniky a to muzívního umění. //
V první části je shrnut základní historický kontext, který uvádí čtenáře do problematicky transferování mozaik. Dále je věnována podrobná pozornost základním metodám transferů, jejich technologii, výhodám a nevýhodám a možnostem využití. //
Druhá část příspěvku některé z uvedených metod představuje na případových studiích transferování či demontáže konkrétní památky. Představen je transfer kamenné antické mozaiky z florentského baptisteria, dále transfer muzívní výzdoby konchy hrobky rodiny Pfeiffer a Král z Jablonce nad Nisou, demontáž mozaiky Slunce z 80. let 20. století od E. Rožátové z demolovaného hotelu Praha v Praze a demontáž mozaiky v segmentovém štítu náhrobku K. Sladkovského na Olšanských hřbitovech v Praze. //


Klíčová slova: transfer mozaik, památková péče, restaurování mozaik, konzervování, demontáž uměleckých děl architektonických povrchů

Lokality: Praha


Návrat zpět