Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MICHOINOVÁ Dagmar
Opus pavimentum – historické vápenné maltové podlahy z pohledu materiálového


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 3, str: 260–264
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7332

Podlahy připravené z vápenných malt se vzdušným vápnem jsou na mnoha našich památkách dodnes dochované; současně se v mnoha případech může jednat o typ podlah, které na sebe nepoutají odpovídající pozornost. Tím jsou zranitelné. Tento typ podlah lze označit jako předchůdce, u tzv. terasových (terrazzových) podlah pak jako varianty podlah s mozaikovou výzdobou. Příspěvek přináší základní informace k tématu malt historických vápenných podlah a seznamuje čtenáře s některými příklady méně známých maltových historických podlah. //
V návaznosti na již publikované výsledky materiálového zkoumání přináší nové výsledky materiálového výzkumu vápenné podlahy dochované na SH Švihov. //
Článek ve stručnosti uvádí základní charakteristiky maltových podlah, podle kterých lze tuto skupinu historických povrchových úprav podlah rozpoznat a základní informace k postupu jejich dokumentace, odběru vzorků a záchrany.


Klíčová slova: podlahy; vápenné malty; materiálové složení malt


Návrat zpět