Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena; ROHANOVÁ Dana
Materiálové rozdělení skleněných mozaik, jejich degradace a metody průzkumů


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 3, str: 235–243
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7329

Článek vychází z praktické a teoretické zkušenosti obou autorek na poli muzívní techniky a navazuje na konkrétní spolupráci při průzkumech mozaik z českého prostředí. //
V příspěvku je do souvislostí dáno materiálové rozdělení skleněných mozaik a použitých výtvarných technik. V první části jsou popsány charakteristické vlastnosti jednotlivých technik a také materiálů skleněné mozaiky (vzhled nebo opracovatelnost). Výčet otevírá klasická štípaná mozaika, následuje mikromozaika a dále jsou uvedeny specifické české inovace v technikách skleněné mozaiky v 2. polovině 20. století. //
Druhá část je věnována degradacím a metodám průzkumu (zejména) skleněných mozaik. Jedná se o výčet možných degradačních procesů mozaik jak v interiéru, tak exteriéru. Degradace mozaiky je průnikem chemického složení použitých materiálů a působení okolních podmínek (zejména vlhkosti). Tyto faktory významně ovlivňují stav dochování mozaik a rozhodují o budoucích možnostech oprav.
V závěru článku je uveden výčet možností přírodovědných průzkumů vhodných pro materiálovou analýzu skleněných mozaik včetně konkrétních příkladů analýz skleněných tesser komparativní metodou. //


Klíčová slova: degradace mozaikových materiálů, skleněné mozaiky, metody průzkumů skleněných mozaik, materiály skleněné mozaiky, techniky skleněné mozaiky


Návrat zpět