Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VICHERKOVÁ Veronika; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena
Mozaika jako umělecký druh


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 3, str: 193–195
Rubrika: Editorial
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7321

Mozaika je pojem, se kterým se setkáváme překvapivě často. Vyjadřuje základní přírodní princip, dle kterého se drobné částečky spojují do vyššího smysluplného celku. Výsledný tvar znásobuje energii, vnesenou každou jednotlivou částicí, aniž by zcela popřel jejich původní autonomii. Umění tvorby mozaikových obrazů, založené na tomto principu, má tisíciletou tradici a je rozšířeno po celém světě. Úsilí, námaha a hluboké soustředění, potřebné k uložení každého kamene, zůstávají ve výsledném díle zachyceny v podobě pulzující energie, která je jádrem jeho působivosti. Příspěvek má za cíl čtenáři techniku mozaiky na úvod a v základních obrysech představit. Doplněn je glosářem, který přibližuje klíčové pojmy, které se techniky týkají.


Návrat zpět