Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KYNČLOVÁ Blanka
Umění 2004/5, 6, Stavba 2004/6, Architekt 2004/11, 12


Zprávy památkové péče 2005/65, číslo: 1, str: 86–87
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-2514


Návrat zpět