Zprávy památkové péče

Autoři časopisu Zprávy památkové péče


MENCL VáclavAnotované články:

BLAŽÍČEK Oldřich J., PAVEL Jakub, MENCL Václav, Polské publikace o výtvarných památkách. ZPP 1954/14, č. 1, str. 29 [DETAIL]
KOSTKA Jiří, MENCL Václav, WAGNER Jaroslav, Patnáct let péče o naše historická města. ZPP 1960/20, str. 58 [DETAIL]
MENCL Václav, Hrad Špilberk a jeho stavební typ. ZPP 1964/24, str. 102–114, 160 [DETAIL]
MENCL Václav, KOSTKA Jiří, WAGNER Jaroslav, Patnáct let péče o naše historická města. ZPP 1960/20, str. 58 [DETAIL]
MENCL Václav, PAVEL J., BLAŽÍČEK O. J., Polské publikace o výtvarných památkách. ZPP 1954/14, č. 1, str. 29 [DETAIL]
MENCL Václav, Dva příspěvky k vývojovým počátkům měšťanského domu (Z památkové praxe v Praze a Pražském kraji). ZPP 1959/19, č. 12, str. 24 [DETAIL]
MENCL Václav, K nejstarším dějinám Žatce. ZPP 1961/21, č. 56, str. 191 [DETAIL]
MENCL Václav, Konstruktivní povaha gotické síťové klenby. ZPP 1938/2, č. 4, str. 53 [DETAIL]
MENCL Václav, Kostel sv. Ducha v Praze. ZPP 1939/3, č. 8, str. 119 [DETAIL]
MENCL Václav, Lapidarium památek cisterciáckého kláštera nepomuckého. ZPP 1939/3, č. 45, str. 53 [DETAIL]
MENCL Václav, Lidová architektura. ZPP 1949/9, č. 12, str. 1 [DETAIL]
MENCL Václav, Měšťanský dům českého středověku. ZPP 1953/13, č. 6, str. 161 [DETAIL]
MENCL Václav, O methodice středověkých výkopů. ZPP 1942/6, č. 1, str. 6 [DETAIL]
MENCL Václav, O methodice středověkých výkopů. ZPP 1942/6, č. 2, str. 17 [DETAIL]
MENCL Václav, O methodice středověkých výkopů. ZPP 1942/6, č. 3, str. 33 [DETAIL]
MENCL Václav, Ochrana památek lidové architektury a její současné úkoly. ZPP 1960/20, str. 89 [DETAIL]
MENCL Václav, Počátky středověké architektury v jihozápadních Čechách. ZPP 1958/18, str. 133 [DETAIL]
MENCL Václav, Pravěké tradice v stavební tvorbě našeho lidu. ZPP 1956/16, č. 2, str. 82 [DETAIL]
MENCL Václav, Původ obytného domu domažlických Chodů. ZPP 1957/17, č. 1, str. 25 [DETAIL]
MENCL Václav, Románská a gotická hlavice jako prostředek k datování české architektury. ZPP 1950/10, č. 1, str. 1 [DETAIL]
MENCL Václav, Středověká architektura v zrcadle nové maďarské a polské literatury. ZPP 1957/17, str. 201 [DETAIL]
MENCL Václav, Tři nové maďarské umělecko-historické publikace. ZPP 1954/14, č. 1, str. 30 [DETAIL]
MENCL Václav, Tvary klenebních žeber v české gotické architektuře. ZPP 1951-1952/11-12, č. 910, str. 268 [DETAIL]
MENCL Václav, Výkop nepomuckého kláštera. ZPP 1941/5, č. 6, str. 81 [DETAIL]
MENCL Václav, Výtvarný vývoj českých měst. ZPP 1948/8, str. 25 [DETAIL]
MENCL Václav, Vývoj okna v architektuře českého středověku. ZPP 1960/20, str. 181 [DETAIL]
MENCL Václav, Vývoj středověkého portálu v českých zemích. ZPP 1960/20, str. 8–26, 112 [DETAIL]
MENCL Václav, Z polské odborné literatury. ZPP 1954/14, č. 67, str. 210 [DETAIL]
MENCL Václav, Zbytky nejstaršího kostela v Staré Boleslavi. ZPP 1947/7, str. 47 [DETAIL]
MENCL Václav, Zlomky výzdoby minoritského kostela v Benešově. ZPP 1940/4, č. 1, str. 6 [DETAIL]
PAVEL J., MENCL Václav, BLAŽÍČEK Oldřich J., Polské publikace o výtvarných památkách. ZPP 1954/14, č. 1, str. 29 [DETAIL]
WAGNER Jaroslav, KOSTKA Jiří, MENCL Václav, Patnáct let péče o naše historická města. ZPP 1960/20, str. 58 [DETAIL]

Návrat zpět