Zprávy památkové péče

Obsah aktuálního čísla 6/2016

Číslo vyšlo 17. 1. 2016.

Hlavní téma čísla: Vilová architektura na počátku 20. století.


Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2016/76, č. 6, str. 569 [DETAIL]

In Medias Res

ČERNÁ; Iveta; VALDHANSOVÁ, Lucie, Vila Tugendhat – instalovaná památka moderní architektury. ZPP 2016/76, č. 6, str. 571–580.
Vila Tugendhat, jakožto jediná realizace světově proslulého německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe v Československu, se stala jeho ikonickým dílem a je považována za architektovu nejlépe dochovanou stavbu v Evropě. Vilu si v letech 1929–1930 nechali postavit manželé Tugendhatovi, kteří ji ale obývali jen do začátku 2. světové války, kdy museli uprchnout před nacistickým nebezpečím. Jejich dům byl vydán všanc nacistické a později také ruské armádě.... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Vilová zahrada JUDr. Hynka Bulína v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 581–590.
Příspěvek se zaměřuje na rozbor historické kompozice vilové zahrady, kterou si dal v roce 1924 v prestižní vilové Masarykově čtvrti v Brně navrhnout známý brněnský advokát a politik JUDr. Hynek Bulín. Autorem návrhu byl vyhledávaný zahradní architekt Josef Kumpán z Prahy. Pozornost je soustředěna zejména na analýzu použitých skladebných prvků kompozice, čímž je dokumentována bohatost tehdejší zahradní tvorby. Příspěvek pojednává také o současném... [DETAIL]
VARYŠOVÁ, Eliška, Osada Baba a její památková ochrana. ZPP 2016/76, č. 6, str. 591–602.
Jádrem vilové čtvrti Baba v pražských Dejvicích je výstavní kolonie Osada Baba, soubor 40 domů vystavěných Svazem československého díla ve 30. letech 20. století. Kolonie jako stylově jednotný celek funkcionalistických rodinných domů je ve čtvrti dodnes patrný a právě kvůli němu je celá oblast chráněna jako městská památková zóna. Svaz čs. díla uspořádal zmíněnou výstavu Osada Baba jako manifest moderního bydlení v roce 1932 po vzoru výstavních... [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ, Anna, Regulační plán Litomyšle Ladislava Machoně (1946–1948) aneb Kolektivní vize Nového Města. ZPP 2016/76, č. 6, str. 603–609.
Článek představuje dosavadní stav poznání regulačního plánu Litomyšle, který mezi lety 1946 a 1948 vypracoval pražský architekt a urbanista Ladislav Machoň. Plán charakterizují zejména tři „netradiční“ aspekty, prozrazující architektův šetrný přístup k územnímu plánování. Jednak je to tzv. „lidová“ metoda kolektivní vize budoucího města, v rámci níž se architekt při přípravách dotazoval místních občanů, jak si představují budoucí růst... [DETAIL]
SKLENÁŘ, Karel, Cukrovary na jižní Moravě z pohledu památkové péče. ZPP 2016/76, č. 6, str. 610–616.
Cílem článku je analýza architektonického dědictví cukrovarnictví z pohledu současné památkové péče. Nejde jen o zhodnocení stavebního fondu, případně dokumentaci zanikajících objektů, ale také o identifikaci původního technického zařízení, jeho návaznost na celý proces výroby, urbanistické zhodnocení působení cukrovarů na okolí a poukázání na exkluzivitu staveb souvisejících s tímto prosperujícím oborem. Jižní Morava byla jedním z historických... [DETAIL]

Materiálie, studie

MALINA, Ondřej, Památkový underground: historická podzemní důlní díla, možnosti poznání a ochrany jejich hodnot. ZPP 2016/76, č. 6, str. 617–626.
Historické důlní podzemí je specifickou sférou hned v několika směrech, i když je jen jedním segmentem technických památek a pouze částí kulturního dědictví těžby a zpracování surovin. Narůstající zájem široké veřejnosti o podzemní památky se odráží jak v počtu nově zpřístupněných míst s historickým důlním podzemím, tak již i v reakci školství. V dnešní době je například možné studovat obor Geovědní a montánní turismus na VŠB-TU v... [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg; PAVELKOVÁ RÝDLOVÁ, Michaela, Geometrická analýza pozdně gotických kleneb u kaple sv. Jeronýma v radnici v Olomouci. ZPP 2016/76, č. 6, str. 627–636.
Studie o klenbách kaple sv. Jeronýma na olomoucké radnici využila jednak zcela exaktní metodické přístupy, pohledové zkoumání kamenické techniky jednotlivých částí interiéru i zdiva, jakožto i rešerše archivních pramenů, aby dospěla k následujícím závěrům: Kaple sv. Jeronýma i její arkýř byly zaklenuty ve stejném období. Síťová klenba nepředstavuje oproti kroužené klenbě nijak významově menší součást, naopak je originálním výsledkem... [DETAIL]
KLUSÁČEK, Ladislav; DUCHÁČ, Petr; BAŽANT, Zdeněk, Dlouhodobé sledování poruch historických staveb. ZPP 2016/76, č. 6, str. 637–642.
Estetické a statické sanace a rekonstrukce stavebních objektů jsou prováděny již od dávné minulosti. Existuje řada způsobů a technologických postupů pro zajištění stability staveb. Všechny varianty mají přes řadu odlišností jedno společné: jejich nesprávná volba pro konkrétní případ poruchy může mít za následek stále se zhoršující stav objektu. Článek popisuje pokročilý způsob sledování poruch historických staveb včetně analýzy výsledků na... [DETAIL]

Různé

ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar; CHATRNÝ, Jindřich, Vzpomínka na Jana Sedláka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 643–645 [DETAIL]
SVOBODOVÁ, Petra, Po stopách Löw-Beerů v Brně a okolí. ZPP 2016/76, č. 6, str. 645–648 [DETAIL]
VŠETEČKA, Petr, Obnova vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách. ZPP 2016/76, č. 6, str. 648–651 [DETAIL]
SVOBODA, Petr, Vila Stiassni: 7 let památky ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 651–653 [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura - k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů. ZPP 2016/76, č. 6, str. 653–659 [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; HUDEC, Petr; TĚŠÍNSKÁ LOMIČKOVÁ, Radka, Doprovodné vzdělávací programy k výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované. ZPP 2016/76, č. 6, str. 659–664 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 664–666 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 5. ročník odborného semináře na téma Památky zahradního umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 666–667 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

MACUROVÁ, Zuzana, Aristokracie ducha a vkusu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 667–668 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

LASOTOVÁ, Vladimíra, Zpráva z konference ERIH Plzeň 21.-23. 10. 2015 na téma How ro attract new audiences? (Jak přilákat nové návštěvníky). ZPP 2016/76, č. 6, str. 667 [DETAIL]